Dětská mozková obrna

Co to je DMO?

Dětská mozková obrna je pojem pro označení chronických onemocnění charakterizovaných poruchou centrální kontroly hybnosti. DĚTSKÁ - protože vzníká v období dětství MOZKOVÁ - protože příčina je v mozku OBRNA - nemoc způsobující poruchu hybnosti Příčinou špatné kontroly hybnosti a vadného držení trupu a končetin je porucha vývoje nebo poškození motorických oblastí v mozku. Nemusí znamenat těžký handicap, ale není vyléčitelná ani neexistuje spolehlivá prevence. Medicína nabízí pouze zkvalitnění života lidem s tímto postižením. Na rozdíl od dětské obrny není dětská mozková obrnanakažlivá ani dědičná. Mezi projevy DMO patří problémy s jemnou motorikou, neudržení rovnováhy při chůzi, kroutivé pohyby rukou nebo neovladatelné pohyby úst. Někteří mají k dětské mozkové obrně jěště další zdravotní potíže jako epilepsii nebo poruchy mentálních funkcí. Průběh dětské mozkové obrny se vyznačuje například tím, že je dítě v prvních dnech života abnormálně spavé, špatně saje, je pohybově chudé, má strnulejší držení končetin. Je u něho opožděn vývoj hybnosti, nefixuje předměty očima, neuchopí podávané předměty, často má zhoršený i sluch.
Severová Lucie